Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Mekanisk design

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Combitech, mekanik

Combitech besitter en bred og inngående kompetanse innen mekanisk design 

 

Elektronikk og mekanisk konstruksjon

Combitech har betydelig kompetanse i skroget og strukturell modellering, mekanisk installasjon, verktøy design, elektrisk installasjon og elektroteknikk. Våre konsulenter har lang erfaring fra utvikling i bransjer med store krav til sikkerhet og pålitelighet. De er eksperter i bruk av flere CAD og verktøy for elektrisk konstruksjon.

Tekniske beregninger


Våre konsulenter arbeider med statisk styrke analyse, FEM analyser, tretthet og mekanisk svikt analyser. De kan utføre strømningsberegninger, termiske beregninger samt beregninger innenfor aerodynamikk og akustikk. Noen eksempler på de verktøyene vi arbeider med er MSC Patran, MSC Nastran, ABAQUS, ANSYS, Matlab og Simulink.

Combitech, mekanik

 

 

 

Combitech, mekanik

Produksjonsteknikk og metodikk

Våre konsulenter er kunnskapsrik i NC-programmering, robotprogrammering samt produksjonsplanlegging både med vanlig og 3D-baserte verktøy. Vi bistår også i planleggingen av manuelle og automatiske produksjonslinjer, og kan også tilby geometrisk- og flyt- og monteringssimuleringer.

Combitech, mekanik

 

 

Effektiv produktutvikling

Combitech har utviklet metodikk for å bistå utviklingen av din produktutviklingsprosess før å øke effektiviteten med hensyn till for eksempel design, konstruksjon, produksjon og markedsaktiviteter med intelligente løsninger og smarte verktøy (som PLM - Product Lifecycle Management). Noen av de tjenestene vi tilbyr er implementering, prosjektledelse, metode og prosessutvikling, opplæring og support.

Combitech, mekanik

Prosesser og system

Våre prosess- og systemingeniører har utstrakt erfaring med overgripende systemdesign, utarbeidelse av systembeskrivelser, ulike beregninger og dimensjonering av komponenter. Combitech kan ta helt eller delvis ansvar for dokumentasjon av installasjon og instruksjoner for driftsetting, samt test- og vedlikeholds instruksjoner samt for utvikling og vedlikehold av anlegg. 

Kvalitet

Combitech arbeider med utvikling av kvalitets- og virksomhetssystemer, både i utviklingsprosessen og i produksjon. Våre konsulenter utfører kvalitetskoordinering av feilretting, rapportering av feil og erfaringsoverføring, kvalitetsutvikling av produksjonsvirksomhet og koordinering av inspeksjoner og revisjoner.

Verifikasjon og testing

Vår erfaring fra testing og verifikasjon av mekaniske konstruksjoner gjør deg i stand til å raskt finne muligheter og utviklingspotensial i dine produkter og fasiliteter. Vi bruker etablerte verktøy og metoder for håndtering av testing og produktkrav, samt for rapportering av feil data.

Automatisering

Vi forkorter utviklingstiden og reduserere nedetiden i dine automasjonssystemer. Combitech besitter utstrakt kompetanse og erfaring innen design, programmering, testing og idriftsetting av programmerbare styringssystemer. Vi tilbyr systematisering av systeminformasjon, PLS programmer og programutvikling med  ulike verktøy.

 

Combitech, mekanik

Prosjektledelse

Combitech tilbyr effektiv prosjektledelse innen alle områder. Våre forpliktelser strekker seg fra å tjene som en støttefunksjon i mindre prosjekter til altomfattende foretak for større og komplekse prosjekter. Behovene til kunden vil alltid være utgangspunkt, og vi bruket både skreddersydd og generell prosjektmetodikk basert på de operative kravene. 

Combitech, mekanik

 
Relaterte referanser
Kundereferanse: Saab

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

Kundereferanse: Minesto

Maskinvareplattformen SimCoM. Utvikling av et unikt tidevannsbasert energiverk

Kundereferanse: Andritz

Utvikle og produsere teknisk dokumentasjon

Relaterte tjenester/konsepter
Engineering Trollhättan

En langsiktig utviklingspartner

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map