Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Måling av sikkerhetskultur

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Forbedring av sikkerhetskultur

 

Granskning av alvorlige ulykker viser at organisasjonens verdigrunnlag og evne til læring er faktorer som i stor grad påvirker sannsynlighet for uønskede hendelser. Mens en dårlig sikkerhetskultur kan være medvirkende årsak til ulykker, kan en god sikkerhetskultur fungere som en barriere og kompensere for tekniske mangler og svikt i styringssystem.

Combitech har over flere år, i samarbeid med Universitetet i Stavanger, forsket på hvordan sikkerhetskultur kan måles effektivt. Vi har kommet fram til en målemetode som er lite ressurskrevende, og som på kort tid gir robuste og sammenliknbare resultater. Arbeidet har resultert i en doktorgradsavhandling og vitenskapelige artikler som presenterer funnene.

  • Web-basert skjema med spørsmål knyttet til egenskaper som kjennetegner og definerer sikkerhetskultur
  • Resultater som gir et stort utvalg av data som enkelt kan brukes til å sammenlikne enheter internt 
  • Et format på målingen som gjør at den kan brukes også i en kvantitativ risikoanalyse
  • Tydelig oversikt over hvor selskapet bør sette inn tiltak og hvilke tiltak som vil være mest effektive
  • Oversikt over de sterke sidene til organisasjonen, som lett kan kommuniseres både internt og i markedsføring
  • Praktisk forbedringsarbeid:
    - Erfaringer knyttet til implementering
    - Eksempler på effektive tiltak

Kommunikasjon og implementering
Resultatene av målingen bør kommuniseres til hele organisasjonen. Her er det viktig at ansatte tar eierskap til både gode og dårlige resultater, og at de involveres aktivt i planlegging av oppfølgingstiltak. Vi bistår selskapet i å utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsplan, i tillegg til å bistå med skreddersydde kurs og andre former for opplæringstiltak. Sammen med relevante ledere utarbeider vi også en implementeringsplan for de tiltak som er nødvendige for at virksomehten skal få et tilfredsstillende nivå på sin sikkerehtskultur.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:
Malene Tungland Dolven, Senior advisor, +47 970 767 44
Ingrid Handeland, Senior advisor, +47 916 622 40

Måling av sikkerhetskultur - Combitech Norge

 
Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map