Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Tjenester

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Vi fortsetter der andre stopper

Med Combitech som leverandør får du tilgang til både et bredt og dypt tjenestetilbud. Vi arbeider langsiktig med informasjonssikkerhet, virksomhetsarkitektur, Enterprise Risk Management og sikkerhetsstyrning. Alt vi gjør handler om kunnskap, kontinuitet og kundenytte.

Tjenester
Etterlevelse av lovverk Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele virksomheten, og om gjeldende regelverk etterleves
Helhetlig risikostyring Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at arbeid mot måloppnåelse blir en kontrollert prosess
Risikoanalyse Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning og daglig styring av risiko
Måling av sikkerhetskultur Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur
Risikoidentifikasjon/HAZID Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til et aktuelt risikobilde
Sikkerhetsstyring One-stop-shop för sikkerhetsstyring
Cyber Security Informationssäkerhet byggd på kunskap, kontroll och kontinuitet
Virksomhetsarkitektur Systemarkitektur for virksomheter
Mekanisk design Drivkraften i ingeniørkunsten
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map