Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Referanser

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Referanser
Økt sikkerhet ved kortbetaling Sertifisering i henhold til PCI-DSS
Saab: Effektiv og trygg sikkerhetsovervåkning Saab bruker Combitechs MSS-tjenester for styrking av organisasjonen
Danderyds kommune: Kontinuitetsplanlegging for IT Motstå driftsavbrudd i kritiske processer
OpRisk: Forskningsprosjekt med fem sparebanker og UiS Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk nettverksteknologi
Returkraft AS: Daglig styring av HMS-arbeidet Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet
Offentlig aktør innen samferdsel: Kartlegge risiko Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen
Internasjonal bank: Anti-hvitvaskings arbeid Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking
Offentlig aktør: Kurs i risikoledelse Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og risikoidentifikasjon
Internasjonalt spillselskap: HAZID-metodikk Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og terrorfinansiering i spillselskap
Internasjonalt olje og gass firma: Risikoidentifikasjon – HAZID Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt de viktigste farene innenfor et begrenset tidsrom
Norsk flyplass: Samfunnssikkerhet og kriseberedskap Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap
Storstockholms Lokaltrafik: Miljøkoordinator Combitech er miljøkoordinator for programmet Spårväg City
Saab: Komplette pakker, konstruksjon Prosjekter som gjelder skrog, stabilisator, elektrisk installasjon og styreflater
Saab: Miljødeklarasjoner Retningslinjer for sikker kjemikaliehåndtering. Mal for miljødeklarasjon
02 Vindekompaniet AB: Sensorintegrasjon og robuste målesystemer Vær- og kamerasystemer for vind- og nedisingsproblemer
Trafikverket: Innhenting av meteorologiske data System for optimalisert veivedlikehold. Vær- og veiinformasjonssystemet VViS
CTT Systems: Luftfuktere flyr sikkert EMC-sikret luftfuktere
Sectra: Testing og kvalitetssikring Høye krav til testing og kvalitetssikring
Försvarets materielverk: Radiokommunikasjon Neste generasjons kommunikasjonsløsning
Honeywell: Hørselstest Testing av hørselsvern
Metso Paper: Ettermarkedsportal Forbedret kundeservice og økt salg
Trafikverket: Større sikkerhet for reisende Samfunnets trusselbilde er forandret. Samarbeidsprosjekt skaper større sikkerhet for reisende
Siemens Industrial Turbomachinery AB: Strategisk innkjøp Logistikkonsulenter forsterker de strategiske innkjøpene
Andritz: Produktblad med teknisk dokumentasjon Utvikle og produsere teknisk dokumentasjon
Alstom Power: Anleggsdokumentasjon Finn raskt og effektivt fram i anleggsdokumentasjon
Kockums: Kommunikasjon under vannet Store krav til kommunikasjon under vannet
Trafikverket: Miljøkonsekvensbeskrivelse Miljøkonsekvensbeskrivelse for en bærekraftig jernbane
Norsk Tipping: Sikkerhetstester Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted
Försvarets materielverk: Ny høyhastighetskrypto Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto
Försvarets materielverk: Ny høyhastighetskrypto Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto
Trafikverket: Kriseorganisasjon Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech
AFA forsikring: Informasjonssikkerhet Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten
Forsvarsmakten: IT-arkitektur for hemmelig informasjon Combitech undersøker forsvarsindustriens IT- system
Försvarets materielverk: Arkitekturarbeid Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten
Försvarets materielverk och Luftfartsverket: Bakrunnslyd Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon
Forsvarsmakten: Teknisk støtte Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten
Saab: EMC-relaterte tjenester Combitech er den naturlige leverandøren av EMC- relaterte tjenester
Försvarsmakten: Drift for støtteenhet Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE
Saab: SSS Horizon overvåker freden Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan
Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap: Rakel innføring Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker
Forsvarsmakten: Innsatsorganisasjonen helikopter Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging
Förvarets materielverk: Evaluering av ledelsessystem Combitech bidrar ved test evaluering av militære ledelsessystem
Förvarets materielverk: Wing Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing
Avinor: Systemet Natcon Nord Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge
Eurocontrol: Validering Validering minsker risiko i komplekse prosjekt
Försvarets materielverk: Satelittsystem Evaluering og innkjøp av satellitt system
Försvarets materielverk og Saab Systems: Sikre system Sikre system skiller venn fra fiende i strid
Försvarets materielverk: IP-telefoni Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen
Atlas Copco: Modellbasering Mer effektiv utvikling og dokumentasjon av modellbasering
Sensys Traffic: Trafikk overvåkning Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning
Airbus: Systemutvikling Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg
Saab: Struktur og systeminstallasjon Gripen Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab
Saab: Sentral- og garnisonslager Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager
Svensk Biogas: Systemutvikling Et nytt system effektiviserer biogass transportene
Husqvarna: Utvikling av robotgressklippere Test og utvikling av en ny generasjon robotgressklippere
Minesto: Tidevannsbasert energiverk Maskinvareplattformen SimCoM. Utvikling av et unikt tidevannsbasert energiverk
Saab: Utdannelse i systemsikkerhet Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet
Vinghøg Norge: Systemsikkerhetsarbeid Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri
Alfa Laval: ILS-prosjekt ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde
Rockwell Collins (SWE-DISH): Systemsikkerhet Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon
Storstockholms Lokaltrafik: Punktlig og pålitelig lokaltrafikk Utforming av kontraksvilkår for design konstruksjon
Saab Surveillance System: Prosjektledelse Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse
Saab Aerosystems: Simulatoravdeling Combitech forbedrer rutiner innen Saabs simulatoravdeling
Forsvarsmakten: Radio kontroll system Combitech sikrer anskaffelser hos Forsvarsmakten
Saab Microwave Systems: Modellbasert utvikling Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling
Sony Ericsson: Prosjekt forandringer Combitech gjennomfører prosjekt forandringer for økt produktsortiment
Forsvarsmakten: Innkjøp Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten
Multinasjonelt konsern: Sikkerhetsarbeid oppdage data innbrudd Sikkerhetsarbeid for raskt kunne oppdage data innbrudd
Saab Aerosystems: Autorisasjon og akkreditering Støtte ved autorisasjon og akkrediteringsprosessen for støttesystem
Skånetrafiken: Billettsystem Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem
Ericsson: Bedre å gå over gaten enn å reise til Asia Komplette pakker innenfor HomeShore
Saab: Carbon Disclosure Project Carbon Disclosure Project - Klimatkontroll
Saab: Spesialiststøtte ved miljørelatert forretningsutvikling Spesialiststøtte vid förretningsutvickling
Energimyndigheten: Kartlegging Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map