Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Bayesianske nettverk

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Tilgjengelige risikoanalyser med Bayesianske Nettverk


Combitech har over en lengre periode, gjennom daværende Bayes Risk Management, utviklet en metode for risikobasert beslutningsstøtte. Metoden bygger på Bayesiansk nettverksteknologi. Risikobasert betyr at beslutningsstøtten baseres på identifikasjon av de områdene som har størst behov for tiltak, samt årsaker til disse. På dette viset utrustes kunden med nødvendig kunnskap og verktøy for å håndtere sin risiko på en pålitelig måte.

Systematisering av all tilgjengelig kunnskap
Beslutningsstøtten genereres gjennom å anvende intuitive men kraftige verktøy og metoder der Bayesiansk Nettverksteknologi (BNT) brukes for å systematisere all relevant tilgjengelig informasjon. Slik synliggjøres kunnskap generert med bakgrunn i erfaring, hendelseshistorikk og forskning. Gjennom lettforståelige grafiske framstillinger av en virksomhets risikobilde oppnås en felles forståelse for det videre risikohåndteringsarbeidet.

Risikohåndtering er i mange henseender et ansvar som ligger på hele virksomheten, men der metoder og analyser er tilgjengelige kun for spesialister. Combitechs tilnærming gjør analyser og resultater tilgjengelige på en måte som gjør det mulig å involvere relevante deler og funksjoner i organisasjonen for å oppnå sunn risikohåndtering. Verktøyet kombinerer slik en kraftig kvantitativ plattform med kvalitative aspekter som gjør det mulig å tilpasse risikoanalysen til den beslutningsstøtten som foreligger hos den individuelle virksomheten, samt at analysen kan vokse i takt med virksomhetens behov og mål for risikohåndtering.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
Sikkerhetsstyring

One-stop-shop för sikkerhetsstyring

Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map