Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Olje og gass

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) kjennetegner olje- og gassindustrien i Norge. Myndighetenes åpning av nordområdene gir industrien nye muligheter, samtidig som det bringer med seg betydelige utfordringer knyttet HMS, krav til beredskap og ikke minst operasjonelle forhold.

Vårt utgangspunkt er å yte risikobasert beslutningsstøtte i en kunnskapsbasert kontekst der kartlegging og systematisering av relevant informasjon gir et optimalt grunnlag for å kunne vurdere og velge mellom alternative løsninger. Ved å bruke metoder som bayesianske nettverk er vi i stand til å gi en intuitiv beskrivelse av komplekse problemer/systemer samtidig som all relevant kunnskap kan inkluderes i den kvantitative analysen og beskrivelsen av risikobildet knyttet eksempelvis til en aktivitet eller et system.

Combitech tilbyr rådgivning innen sikkerhets- og risikostyring i olje- og gassindustrien med utgangspunkt i kundens behov og regelverkets krav. Våre tjenester leveres gjennom å tilby utleie av høyt kvalifisert personell, samt studier innen fagområder som:

  • Helhetlig risikostyring
  • Risikoanalyser (HAZID, HAZOP, QRA, etc)
  • Barrierestyring og barriereanalyser
  • Teknisk sikkerhet
  • Samsvarsmålinger mot regelverk og standarder
  • HMS- og kvalitetsledelse
  • Beredskapsanalyser og -planer
  • Risikostyring for brønn og brønnoperasjoner
  • Bayesiansk nettverksmodellering
Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
Sikkerhetsstyring

One-stop-shop för sikkerhetsstyring

Enterprise Risk Management

Risikoanalyser og risikoidentifikasjon

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map