Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Helse

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

En sikker helsetjeneste innebærer en helsetjeneste der pasientene i så liten grad som mulig er utsatt for skader og dødsfall som følge av den behandling de får ved behandlingsinstitusjonen. Dette dekkes ved begrepet pasientsikkerhet og har et høyt fokus i helsevesenet.

I helsevesenet står risiko i direkte sammenheng med pasienten. Risiko vil være knyttet til operasjonelle forhold som menneskelige feilhandlinger og systemsvikt, som resulterer i uønskede hendelser som får direkte konsekvenser for pasienten. Riskostyring i denne sammenhengen medfører et behov for å skille mellom risikostyring rettet mot sykdom og behandlingsutvikling, og risikostyring rettet mot operasjonelle forhold.

Selv om pasientsikkerhet er et ansvar som hviler på samtlige som arbeider med behandling av pasienter og har et høyt fokus innen helsetjenesten inntreffer uønskede hendelser knyttet til pasientbehandling med høyere frekvens enn hva som er ønskelig fra et pasientsikkerhetsperspektiv.

Combitech tilbyr rådgivning innen risikostyring/pasientsikkerhet, informasjonssikkerhet og IT/virksomhetsarkitektur i helsesektoren med utgangspunkt i kundens behov og regelverkets krav.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Cyber Security

Informationssäkerhet byggd på kunskap, kontroll och kontinuitet

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map