Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Energi

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Energiområdet er preget av stor teknologisk innovasjon og forandring. Dette skyldes ikke minst interessen rundt drivhusgassenes langsiktige effekter på klimaet.

Overgang til nye energikilder - fra fossilt og miljøfarlig til bærekraftig og fornybart - er blitt et krav og er et langsiktig mål.

Mange kraftprodusenter ekspanderer, bygger om, igangsetter og vedlikeholder nye og gamle anlegg. De utvikler og produserer nye og flere komponenter og tilhørende produkter for å møte den økte etterspørselen etter ny fornybar energi.

For å møte forandringen, kreves det et løpende optimaliseringsarbeid, proaktive arbeidsmetoder og effektiviseringer. En gjennomgående energi- og miljøtenkning må gjennomsyre alt fra konstruksjon, produksjon, kvalitet, analyse, prøving, utredning og prosjektledelse.

Combitech tilbyr konsulenter med spisskompetanse innenfor alle maskintekniske områder for bl.a. utvikling, vedlikehold, analyse og segmentering av energianlegg.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Göteborg Energi

Kriseøvelse på en ny måte

Kundereferanse: Alstom Power

Finn raskt og effektivt fram i anleggsdokumentasjon

Kundereferanse: Energimyndigheten

Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer

Kundereferanse: Svensk Biogas

Et nytt system effektiviserer biogass transportene

Kundereferanse: Saab

Retningslinjer for sikker kjemikaliehåndtering. Mal for miljødeklarasjon

Kundereferanse: Saab

Carbon Disclosure Project - Klimatkontroll

Kundereferanse: Storstockholms Lokaltrafik

Utforming av kontraksvilkår for design konstruksjon

Kundereferanse: Minesto

Maskinvareplattformen SimCoM. Utvikling av et unikt tidevannsbasert energiverk

Kundereferanse: Husqvarna

Test og utvikling av en ny generasjon robotgressklippere

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Relaterte tjenester/konsepter
Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map